Ord

Ein kveld kom det smygande til meg dette ordet,ord.Det kviskra meg inn i søvnen, og kom ut att like heilt neste dag. Vi er ingenting utan ord.Utan ord er vi når vi ingenting har å seie. Mektige ord er meir enn berre ord.Desse orda kjem helst frå slike utan makt. Kloke ord er som duskregn.Dogg […]

Død eller levande – det er det same for Niels C. Geelmuyden

Bokmelding Når de døde våkner av Niels Christian GeelmuydenGyldendal 2022 ♥️♥️♥️♥️♥️♥️ Dette er ei bok du ikkje bør lese på bussen eller annan offentleg transport. I alle fall ikkje dersom du er typen som er redd for merksemd. Her er kan du kome til å le høgt sidan det dukkar opp morosame setningar på heilt […]