Skjærtorsdag og fotbad

Tradisjonelt sett blir skjærtorsdag feira til minne om den dagen då Jesus åt sitt siste måltid, påskemåltidet, saman med læresveinane. Det siste måltidet blei til den første nattverden. Kjelde: Bibel.no For meg er det Jesus sitt opphald i Getsemane eg tenkjer mest på denne dagen. Der han kom i dødangst og sveitta blod. Dette har alltid gjort […]

Er det mogeleg å temje det nynorske trollet?

Eg er framleis i sjokk og sjela er kjenslelaus etter at eg utsette meg sjølv for nynorskkurs i regi av informasjonsavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus i forrige veke (nektar å bruke «førre»). Etter å ha vakse opp i Kvinnherad, som er ein gjennomsyra nynorskkommune, tenkte eg at eg var født med nynorsk tastatur. Som styremedlem i Medisinsk Mållag møtte […]

%d bloggers like this: