Sommar

Smilet overmannar meg når eg høyrer summinga av ei fluge. Det tyder sommar. Varme. Då eg var liten var det ikkje varmt heile året. Mange rom var kalde om vinteren. Soverom og gang.  Sommaren var varm. Flugene laga berre lyd når det var varmt. Irritasjon og lukke på same tid. Far min var organist på Nesflaten. Ein minimal stad i Suldal […]

%d bloggers like this: