Kva gjer Triumfbogen i Paris?

Foto: June Dalaker Eikefjord

Etter siste dagars hendingar bør kanskje nokon vurdera å flytta triumfbogen til USA for å spara dei for kostnadane ved å byggja noko tilsvarande.
Vi kan vel rekna med at nokon kjem til å krevja eit aldri så lite minnesmerke over seg sjølv. Det skulle jo berre mangla etter ei bragd der ein heilt uventa vinn eit presidentval. Triumfbuen blei påbegynt av Napoléon til ære for seg sjølv og sin hær. Utan samanlikning for øvrig.

Noko som skremer meg i dette presidentvalet er at kristne er så lettlurte. Berre abort og Israel blir nevnt, er mange klar til å følgja etter for ein kvar pris. Som ein saueflokk som med feil hyrde.
Eg er flau på kristenstandens vegne etter at eg har fått med meg kven mange har støtta opp om.

Her i Noreg har vel eit blåbrunt parti hatt same framgangsmåte i ein lengre periode. Eg ser ikkje bort frå at dei har fått litt tips frå våre venner «over there».

Den siste tida har eg lært litt av kvart:

 • Det er ikkje mogeleg å mobba nokon til tap med  å gjera narr av diverse hårfrisyrar. Det tok heller ikkje luven frå Eli Hagen.
 • Kristne er ikkje flinke nok til å testa det dei går for opp i mot Bibelen. Altfor mange tar ting for god fisk så lenge dei blir overtydd av ein leiar dei stolar på. Det kan få store følgjer så lenge det finnest så mange lettlurte kristne.
 • Vår rasistiske tankegang er aukande.
 • Vi skal ikkje undervurdera folk sitt ønske om forandring, uansett kva det måtte kosta.
 • Kvinner ligg fotsatt dårleg an for å kapra verdast mektigaste stilling.
 • Mange er lei av veltalande folk, og likar dei som framstår som ærlege, uansett om det dei seier er totalt på avveie.
 • Det er viktigare at presidentfruer er vakre, enn at dei er intelligente og har evne til å tenkja sine eigne tankar.

God bless America!

Triumfbuen Foto: Hanne Brouwers
Triumfbuen Foto: Hanne Brouwers
Triumfbuen Foto: Hanne Brouwers
Triumfbuen Foto: Hanne Brouwers
 • knut riis

  Litt vanskelig å forstå poenget i artikkelen din. Er forutsetningen at man skal forvente at kristne er smartere enn resten av befolkningen? De tror jo i utgangspunktet på en eventyr-historie, hvor man tillater ting som «Hellig Ånd» og «Jomfrufødsel» som en del av konseptet. For meg virker det naturlig å anta at folk som er så lettlurte, også vil være enkle å lure i mer trivielle spørsmål.

  • Øygunn Leite Kallevik

   Takk for kommentar! Eg forventar ikkje at kristne er smartare. Langt ifrå. Men, eg synest det er for mange eksempel på at mange lar vera å tenkja sjølv. Kva trur du på Knut? Til no har eg ikkje kome over noko som er meir truverdig.

   • knut riis

    Takk for svar. Jeg tror Ikke religion hører med i den politiske debatten. Tro er for en selv, demokratiet er for alle. Å kreve en «hyrde» i et moderne demokrati har religiøse overtoner, og jeg vil ikke ha en religiøs leder. Ikke Mohamed, og ikke Jesus. Demokratiet bør være religionsnøytralt, hvis ikke invitere man til religionskonflikt, og det hører ikke hjemme i demokratiet. Amerika er komplisert og jeg føler du blander enda mer inn, enn hva nødvendig er. Utseende på presidentfruen i forhold til hennes intellektuelle egenskaper er bare tull. Trump blir ikke valgt til president pga sin kones utseende. Vi ser sikkert bare forskjellig på saken.

    • Øygunn Leite Kallevik

     Hei igjen! Religion er blitt altfor mykje innblanda i politikken. Det er eg heilt einig med deg i. Eg har ingen sans for politiske framlegg i kristne møter til dømes. Spesielt ikkje dersom det berre kjem frå den eine sida. Poenget mitt er at dei kristne er fortsatt ei stor gruppe. Dersom nokon spelar på poeng som dei veit at mange kristne er opptatt av blir det samanblanding. Eg trur ikkje Trump kjem til å gjera så mykje med arbort-praksisen, men det kan vera ei god stemmesankar.
     Det er lett for at det blir litt tull slikt innlegg, så eg set stor pris på kommentarar slik at eg sjå korleis det eg skriv blir oppfatta. Det er ikkje alt det eg ser klart for meg inni mitt hovud som blir oppfatta likt for dei som les det. Det med presidentfrua var vel eit slikt punkt. Eg prøvde eigentleg å vise til hennar plagiat av andre. Men, å vera vakker kan sjølvsagt ingen halda imot henne. Innimellom trur eg partnaren og det den seier vera med å påverka kva retning ein bikkar over til dersom ein er usikker på kva ein skal velja.

     • knut riis

      Poenget ditt med abort er godt. Det er et tema hvor religion er en integrert del av problematikken, som ikke uten videre kan tas bort. Uheldigvis blir det gjerne gamle menn og deres enda eldre Gud som skal avgjøre hva unge kvinner skal gjøre med kroppen sin. Den samme uheldige problematikken har man med dødsstraff. Det er gjerne de samme som er imot abort, under påskudd av å ikke skulle tukle med skaperverket, som gjør helomvending og er for dødsstraff. Hva Gud måtte mene om den saken later de til å være mindre opptatt av, pussig nok. Det viser kanskje hvor upålitelig Gud er som politisk rådgiver, og ikke minst alle problemene som kan oppstå i krangelen over hvem sin Gud man skal bruke som rådgiver. En god grunn til å holde Gud ute av den politiske debatten, sålangt det er mulig synes jeg. Vi får håpe at Trump viser seg å bli en glimrende president, og at han holder guder og profeters syn på diverse spørsmål, ute av debatten I størst mulig grad. Lykke til med skrivingen din.

     • Øygunn Leite Kallevik

      Tusen takk for diskusjonen. Kjedelig å skriva utan at nokon er ueinig innimellom. Det gjorde godt å ta debatten utanfor Facebook for ein gong skuld.

 • Alexandr Kjelbrand

  Hei,

  Jeg velger å kommentere slik:

  «Det er ikkje mogeleg å mobba nokon til tap med å gjera narr av diverse hårfrisyrar. Det tok heller ikkje luven frå Eli Hagen.»
  – Enig!

  «Kristne er ikkje flinke nok til å testa det dei går for opp i mot Bibelen. Altfor mange tar ting for god fisk så lenge dei blir overtydd av ein leiar dei stolar på. Det kan få store følgjer så lenge det finnest så mange lettlurte kristne.
  – Enig! Det finnes ett sted for dei kristne som unnlater å kjempe for vår og andres kristne tro: Helvete! Gud kommer ikke til å se nådig på dei kristne som lot den totalitære, politiske islam få utradere kristendommen.

  Vår rasistiske tankegang er aukande.
  – Nei, det er feil! Du må evne å se forskjellen på å være nasjonalistisk(vern om sitt eget land og kultur) og rasist. Der er det stor forskjell, men i mangel på forståelsen av ord, velger mange neo-globalister ordet rasist i stedet.

  Vi skal ikkje undervurdera folk sitt ønske om forandring, usnsett kva det måtte kosta.
  – Så du er faktisk i mot demokrati?

  Kvinner ligg fotsatt dårleg an for å kapra verdast mektigaste stilling.
  – Uhhh! Her lyser det feminisme og forakt for personer som innehar høyere kompetanse enn deg selv.

  Mange er lei av veltalande folk, og likar dei som framstår som ærlege, uansett om det dei seier er totalt på avveie.
  – I forhold til den kriminelle, maktsyke, korrupte HRC, er Trump ett englebarn faktisk!

  Det er viktigare at presidentfruer er vakre, enn at dei er intelligente og har evne til å tenkja sine eigne tankar.
  – Så kvinnene rundt Obama var ikke vakre, slanke og gikk i dyre kjoler og klær?

  • Øygunn Leite Kallevik

   Hei og takk for at du tar deg tid til å kommentera. Eg ser at vi har ulike oppfatningar om Gud. For meg vil det vera feil veg å gå å prøva å stoppa islamisme med hat.
   Eg trur ikkje det er så lett å vera om eigne verdiar med å byggjar murar. Kristendommen spredde seg blant anna fordi dei hjalp dei fattige og trengjande. Eg vil gjerne prøva på det same. Det trur eg Gud forventar av oss.

   Eg er for demokrati.
   Feminist er det ingen som har kalla meg for, trur feministane hadde blitt fornærma.
   Dette har ikkje vore eit enkelt val for amerikanarane. Eg ser at det burde vera fleire alternativ å velja i.
   Michelle er både vakker, veltalande og intelligent slik eg oppfattar henne. Men, ho har vel ikkje plagiert andre så vidt eg har fått med meg. Ser at dette kom litt skeivt ut. Gud velsigne både president og frue. Eg ynskjer dei lukke til.
   Ha ein vakker dag.

   • knut riis

    Hvis du refererer til Melania sin plagiering av Michelle sin tale, så var jo det bare en glipp av Trump sin taleskriver, som merkelig nok ikke ble oppdaget i tide. Det du sier om at amerikanerne burde ha fler alternativer å velge i, begrunner du ikke. Dessuten tror jeg du glemmer at de har en haug med alternativer, men at utvelgelsesprosessen er litt ulik den man bruker feks i Norge. I USA siler man ut kandidatene før valget, det er alt. Det mangler ikke på alternativer å velge i, og alle som vil har anledning til å prøve seg, så man like godt hevde at USA har uendelig mange alternativ, som å hevde at de ikke har mange nok. Poenget er å skape oppslutning omkring sitt alternativ, noe som selvsagt er et kunststykke, men det lider ikke under mangel på potensielle kandidater.

   • Alexandr Kjelbrand

    Takk for svar!
    Har midlertidig ett spørsmål til, du skriver:

    «For meg vil det vera feil veg å gå å prøva å stoppa islamisme med hat.»

    Hvordan vil DU stoppe en konkurrerende religion som har som mål å utslette kristendommen?

    • Øygunn Leite Kallevik

     Hei igjen Alexandr! Eg set pris på spørsmålet ditt. Eg skreiv noko om dette i eit debattinnlegg i Bergens Tidende i 2014: http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-kristne-er-usynlege-266775b.html

     Eg trur eg kan stå for dette no også. Ikkje alltid eg er einig med meg sjølv når eg les gamle innlegg. Eg prøver å ta lærdom av det eg høyrer undervegs. Men, her står eg fast.

     Eg anar ikkje korleis du reagerer dersom eg siterer Bibelen, men du får tilgi meg om det blir feil. Eg las dette i Joh. 15.9 i går. Det passa kanskje litt inn i samanhengen:

     9 «Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! 10 Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. 11 Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen».

     https://www.bible.com/no/bible/29/jhn.15

     Eg vil gjerne ha fullkomen glede. Jesus seier i Matteus: 22. 37: Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ 38Dette er det største og første budet. 39 Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ 40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

     Dersom Jesus meinar at dette er dei største boda, vil eg gå for det. Uansett. Eg har det aldri betre med meg sjølv når eg har vore snill med nokon som har hata meg. Eg trur alle har behov for å bli sett og respektert. Kjærleik i møte med hat er undervurdert etter mi meining. Beklagar at eg blei litt engasjert. Ha ein vakker søndag, Alexandr!

     • Alexandr Kjelbrand

      Takker for svar igjen, men dessverre er eg, som kristen, rykande uenig med deg:
      «Kjærleik i møte med hat er undervurdert etter mi mening»
      Historien har vist at vi ikke oss kristne fyskisk, kjemper for vår kristne tro, betyr det oss kristnes undergang. Og i kjærlighet til mine barn, må for.eks den konkurrerende, politiske, religionen islam – ut av Norge!
      Islam har som mål å utslette kristendommen – det må du forholde deg til.

      Ser at vi ikke blir enige, men jeg vil i iallefall dø, sikker på at jeg har sikret fremtiden til mine barn ved å kjempe for min og deira kristne tro.

     • Øygunn Leite Kallevik

      Hei igjen! Korleis vil du fysisk kjempe for di kristne tru? Handlar ikkje heile kristendommen om å elska dei ein er ueinig med uansett? Kor i Bibelen finn du motivsajon til dette? Kva vil borna dine forbinda med den kristne trua dersom du møter dei ikkje-truande med fysisk kamp?
      Målet er vel ikkje alltid å bli einig. Det er mykje kjekkar å diskutera dersom vi har ulikt syn.

     • Alexandr Kjelbrand

      Uansett hvor personlig man tolker Bibelen, koker alt ned til ett enkelt spørsmål:

      Vil du utslette deg selv og kristenfolket i en passiv kamp mot Islam?

     • Hei igjen Alexandr! Kan du beskrive korleis kristendommen gjekk fram in the first place? Til dømes i Romerriket? Var det fordi dei kjempa eller fordi dei hjalp dei som trengte det. Fordi dei ikkje rømde då det kom epedemiar, men var att i byen og stelde dei sjuke med livet som innsats? Eg trur aldri kristendommen kjem til å bli utsletta. Ha ein fin dag. Diskuterer gjerne med deg.

 • Åge Fred Gram

  Hva er rasisme?

  • Øygunn Leite Kallevik

   Hei! Dette var eit så godt spørsmål at eg trur eg må laga eit eige innlegg på det. Sender deg ein link når eg har gjort det. Du har fått meg til å tenkja i dagevis faktisk. Takk!

 • – Det er ikkje mogeleg å mobba nokon til tap med å gjera narr av diverse hårfrisyrar. Det tok heller ikkje luven frå Eli Hagen.

  Men, man forsøker likevel så godt man kan. Mobbing har jo vært hovedverktøyet til en venstreside som ikke har vært i stand til å argumentere for sine egne politiske valg på 30 år.

  – Kristne er ikkje flinke nok til å testa det dei går for opp i mot Bibelen. Altfor mange tar ting for god fisk så lenge dei blir overtydd av ein leiar dei stolar på. Det kan få store følgjer så lenge det finnest så mange lettlurte kristne.

  Kristne viser med sin religiøse overbevisning at de ikke er så nøye på empiri og fakta. Men, på samme måte som en hel venstreside er enige om at vi må respektere islam og de preferanser islam har, så må vi også akseptere den religionen som faktisk var her før vi ble født. De største følgene av kristendommen har vi lagt bak oss.

  – Vår rasistiske tankegang er aukande.

  Nei. Og, akkurat en slik uttalelse, har sørget for Frp i regjering i Norge, GB ut av EU og nå Trump i USA. For oss «rasister» har ting svært lite, om noe i det hele tatt med rasisme å gjøre. Når det gjelder innvandring og islam er det ufattelig mye annet ute og går enn mye pigment og en ukjent religion. Noen stikkord er økonomi, demografi, trygghet, for raske omveltninger, fremskrivinger av tall og alle disse argumentene venstresiden ikke ser eller vil diskutere, fordi de er opptatt med å skrike «Rasist!» til alle som er uenige med dem.

  – Vi skal ikkje undervurdera folk sitt ønske om forandring, uansett kva det måtte kosta.

  Det du ser er egentlig ikke et ønske om forandring. Det er et ønske om å finne tilbake til fornuften, og ikke la oss styre av emosjoner. Det er med andre ord et ønske om å bremse forandringen. De endringene som har vært de siste tiårene har gjort verden langt mindre sikker, det har skapt mer og mer krig, det har skapt et større og større behov for skatteinnbetalinger, og for de fleste vestlige land har det skapt en uoverkommelig gjeld.

  – Kvinner ligg fotsatt dårleg an for å kapra verdast mektigaste stilling.

  Feil. Vi har nettopp hatt et presidentvalg i USA. En kvinne ble nr. 2. Det tyder på at det er langt fra umulig. Men, ønsker man en kvinne, bør man finne en som er noenlunde ærlig og redelig, som ikke er gjennomkorrupt og som har investorer over hele verdens som venter å få noe igjen for investeringene sine. De bør jo finne en som amerikanerne ikke har mislikt siden 1975, nettopp på grunn av lysskye forbindelser, korrupsjon osv. Hørt om Cattlegate? Whitewatergate? Pardongate? Peter Paul? Norman Hsu? Clinton’s Legal Fund? (Man er rimelig heftig kriminell når man må ha et fond for å betale alle de løpende rettsomkostningene…) Hillary Clinton var i praksis uvelgelig. Ikke fordi hun er kvinne. Men, fordi hun er en kjeltring. Det er kun to grunner til at hun nesten vant, og det er at hun er kvinne og at motstanderen hennes var Donald Trump.

  – Mange er lei av veltalande folk, og likar dei som framstår som ærlege, uansett om det dei seier er totalt på avveie.

  Jeg vet ikke om du nå snakker om Clinton eller Trump. Det sier jo litt om «påstanden» din.

  – Det er viktigare at presidentfruer er vakre, enn at dei er intelligente og har evne til å tenkja sine eigne tankar.

  Nei. Ingen stemmer på en presidentkandidat de ikke vil ha for fordi de synes førstedamen er tagbar. I tilfelle må du bruke det samme argumentet mot Obama.

  • Øygunn Leite Kallevik

   Hei! Du har mange gode poeng her, Bjørn! Korleis trur du det vil vera best å bevara den kristne kulturen? Eg trur amerikanarane hadde eit umenneskeleg val denne gongen.

   • Hva er kristen kultur? Det tror jeg kanskje du og jeg er uenige om. Men, uansett vil det jo alltid være de som vil bevare noe som sitter med det endelige ansvaret for å holde liv i det.

    Jeg er ikke kristen og føler derfor ikke at kristendommen er avgjørende for Norge og den kulturen vi har bygget opp.

    Men, problemet i dagens samfunn er at ting går for fort. Vi har en politikerstyrt innvandring som dermed er «kunstig» og som vestlige samfunn ikke klarer å ta unna. Som liberalist er jeg mot velferdsstaten og for fri innvandring av ærlige, redelige mennesker. Da ville det kommet 0 sugerørsinnvandrere, men kun innvandrere som kommer for å jobbe, bygge opp et liv i Norge og integrere seg i det norske samfunnet, og den norske kulturen. Den norske kulturen har vært i endring hele tiden, og det kommer ikke til å stoppe nå. Men, endringene bør ha et tempo som kommer litt mer naturlig.

    USA hadde en god kandidat i Libertarianernes Gary Johnson, som tidligere har vært en suksessfull guvernør for Republikanerne i New Mexico, der 2/3 tradisjonelt stemmer Demokratene. Han ble til og med gjenvalgt.

    Dessverre må man nok anse maktapparatet Demokratene og Republikanerne som en samlet gjeng, som kollegialt holder alternativene borte fra rampelyset, og som bytter på oppgaven med å ha en figur i Det Hvite Hus.

    Donald Trump blir nok ikke en så katastrofal president som mange skal ha det til. Men, blant over 300 millioner innbyggere i USA, burde det være mulig å finne noen bedre enn de to som kom til finalen i denne omgang.

    • knut riis

     Det du sier om at republikanerne og demokratene bytter på jobben, Bjørn, er jeg enig i. Man bytter også på hvilket parti man representerer alt etter hva som er taktisk smartest. Gary Johnsen er et godt eksempel. Først Liberitatian, så republikaner, og nå tilbake til som Liberitarian igjen. Ikke ulikt den nåværende guvernøren, Susanna Martinez som var republikaner, men som byttet parti, siden de så det som mer sannsynlig å vinne som demokrat i en typisk demokratisk stat. Det var et taktisk riktig valg, og New Mexico har nå demokratisk guvernør, som strengt tatt er republikaner. Dette vet jeg fordi jeg bor i New Mexico. Ellers synes jeg Norge og nordmenn bør holde fokuset på sin egen politikk, og å slutte med å legge seg opp i andre lands anliggender. Å slutte med å øse ut millionvis av dollar årlig til the Clinton Foundation, ville være et godt sted å begynne.

     • Makt korrumperer, og da får man en del slike som vandrer litt, for å se om det er noen bedre posisjoner å hente. Her i Norge har vi jo også noen av dem. Raymond Johansen gikk fra SV og ble «regjeringssjef» for Ap i Oslo. Bedre å bli kjørt til jobb i Audi S8 enn å være programforpliktet til å sykle 🙂

      Nordmenn vet alltid best. Dermed vet vi også hva slags president amerikanerne trenger. Han bør være høy og slank, og hete Jonas Gahr Støre. Vi vet ingenting om USA. Vi skjønner ikke dette med individuell frihet, lave skatter og spesielt ikke denne våpenfikseringen. Vi kan ikke nyere historie, og skjønner ikke at det ikke hadde eksistert noe USA, men et gigantisk Storbritannia uten slike holdninger, og at det faktisk er dette USA er tuftet på.

      Ellers var det hyggelig å se deg igjen, Knut. Håper det går bra med deg, fruen og bikkja, og at det har blitt litt motorsykkelkjøring. Selv hadde jeg en veldig våt tur på Vestlandet i 2014 og i 2015 kjørte jeg fra Barcelona til Genova, litt opp og ned i Alpene og hjem. Helt uforglemmelig! Skulle du forville deg inn på FB igjen, vil det være hyggelig om du søker meg opp 🙂

     • knut riis

      Takk for hyggelig kommentar, Bjørn. Romansen min med facebook endte i skilsmisse, og som med gamle ex-koner – man savner dem litt, men det er godt å være kvitt dem. Ja, med noe såpass viktig som presidentvalget i USA, så burde selvsagt de best kvalifiserte foreta den avgjørelsen. (Og Gahr Støre et utmerket forslag.) Hva med å la Nobel-komitéen påta seg den jobben?

    • Øygunn Leite Kallevik

     «Hva er kristen kultur? Det tror jeg kanskje du og jeg er uenige om. Men, uansett vil det jo alltid være de som vil bevare noe som sitter med det endelige ansvaret for å holde liv i det.»
     Her trur eg at vi kristne har ein jobb å gjera i tilfelle. For meg virkar det som heile den karismatiske rørsla er på veg inn i ein helbredelse- og lykketsunami. Og det er lett å bli dratt med dersom ein ikkje er litt på vakt. Etter mitt syn burde vi heller brukt meir tid på å byggja samfunn og å visa litt kva anna kristendommen inneheld.

     Jeg er ikke kristen og føler derfor ikke at kristendommen er avgjørende for Norge og den kulturen vi har bygget opp.
     Kva bør kulturen byggjast på tenkjer du?

     Men, problemet i dagens samfunn er at ting går for fort. Vi har en politikerstyrt innvandring som dermed er «kunstig» og som vestlige samfunn ikke klarer å ta unna. Som liberalist er jeg mot velferdsstaten og for fri innvandring av ærlige, redelige mennesker. Da ville det kommet 0 sugerørsinnvandrere, men kun innvandrere som kommer for å jobbe, bygge opp et liv i Norge og integrere seg i det norske samfunnet, og den norske kulturen. Den norske kulturen har vært i endring hele tiden, og det kommer ikke til å stoppe nå. Men, endringene bør ha et tempo som kommer litt mer naturlig.

     USA hadde en god kandidat i Libertarianernes Gary Johnson, som tidligere har vært en suksessfull guvernør for Republikanerne i New Mexico, der 2/3 tradisjonelt stemmer Demokratene. Han ble til og med gjenvalgt.

     Dessverre må man nok anse maktapparatet Demokratene og Republikanerne som en samlet gjeng, som kollegialt holder alternativene borte fra rampelyset, og som bytter på oppgaven med å ha en figur i Det Hvite Hus.

     «Donald Trump blir nok ikke en så katastrofal president som mange skal ha det til. Men, blant over 300 millioner innbyggere i USA, burde det være mulig å finne noen bedre enn de to som kom til finalen i denne omgang».
     Det er faktisk ganske fantastisk. Men, her handlar det vel mykje om å ha nok pengar til å hyra dei rette folka til å driva valkamp? Det er utruleg kva ein kan få til via sosiale medier. I alle fall så lenge ein får dei rette folka til å lage strategiar. Ganske skremmande i grunn. Samtidig blir ein jo like påverka av media, så her var det kanskje ein heilt annan balanse enn for fire år sidan.

   • knut riis

    Selv om mange kanskje vil hevde at det var en gris som vant over en slange, så appellerte Trump til massene ved å være menneskelig. Den norske fascinasjonen med det amerikanske valget er påfallende. Visste du at den norske regjeringen er en av de største bidragsyterne til Clinton Foundationen? Den samme regjeringen som via pressestøtten har et omfattende propagandaapparat som nokså uhemmet støtter demokratene og er tilsvarende negative overfor republikanerne, uansett hvem som måtte være kandidater. Strengt tatt burde Norge fokusere på å få noen ordentlige politikere selv, og la USA få surre videre med sitt. Å sitte i Norge og tro at man forstår seg på amerikansk politikk, og at man vet best hvilken leder de bør velge, er bare tull, selvom det er en aldri så utbredt tanke.

    • Øygunn Leite Kallevik

     «Selv om mange kanskje vil hevde at det var en gris som vant over en slange, så appellerte Trump til massene ved å være menneskelig. Den norske fascinasjonen med det amerikanske valget er påfallende. Visste du at den norske regjeringen er en av de største bidragsyterne til Clinton Foundationen?»

     Nei, det visste eg ikkje. Bortkasta pengar med andre ord..
     For å vera heilt ærleg har eg bevisst unngått det meste som handla om denne valkampen. Heile greia var jo heilt absurd. Så mitt innlegg var det eg sat igjen med frå dei glimta som eg fanga opp på sosiale medier og i pressa.

     «Den samme regjeringen som via pressestøtten har et omfattende propagandaapparat som nokså uhemmet støtter demokratene og er tilsvarende negative overfor republikanerne, uansett hvem som måtte være kandidater. Strengt tatt burde Norge fokusere på å få noen ordentlige politikere selv, og la USA få surre videre med sitt. Å sitte i Norge og tro at man forstår seg på amerikansk politikk, og at man vet best hvilken leder de bør velge, er bare tull, selvom det er en aldri så utbredt tanke.»
     Her trur eg du har mykje rett!

     • knut riis

      Jeg vet ikke om pengene Norge bidrar med til the Clinton Foundation er bortkastet, for jeg vet ikke nok om hva de bruker pengene til. Det er ikke penger (direkte) til valgkampen for Hillary, men til en veldedig organisasjon hun og Bill og datteren har. Mer som et eksempel på hvor dominerende Hillary er i USA, såvel som internasjonalt. Privat veldedighet – med rundt 2000 ansatte, så det er ikke noen liten garasjevirksomhet, sånn bare for å hjelpe de i nød. Og Norge bidrar med ganske store summer, uvisst av hvilken grunn.

     • Øygunn Leite Kallevik

      Hmm.. Den grunnen burde vel vera transparent så lenge det er snakk om store summar? Det burde vel summen ha vore og? Veit du summen?

     • knut riis

      Det er over statsbudsjettet, Øygunn – så det er selvsagt transparent. Jeg tror det er rundt $20 millioner i året. Har ingenting med Frp å gjøre. Her er linken; https://en.wikipedia.org/wiki/Clinton_Foundation

     • Øygunn Leite Kallevik

      Eg tenkte kanskje ikkje at summen var skjult. Men 168 millionar er jo litt og kunne vore interessant å vita meir om. Det med Frp var berre ein spøk som eg ser ikkje funka. Takk for link!

     • knut riis

      Denne posten er kanskje over, men jeg ser at Aftenposten skriver endel om Clinton Foundation – de hadde faktisk en god artikkel her om dagen, så jeg legger ved link. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Clinton-stiftelsen-og-det-nye-Norge–Terje-Tvedt-609293b.html

     • Øygunn Leite Kallevik

      Takk for link! Ingeting er over så lenge det ikkje ligg på Facebook og forsvinn ut i det intet. Dette var interessant og enda meir skremmande. Kvalmande faktisk. Det er nesten som eg hadde stemt Trump sjølv..Snakk om å vera i ein umogleg situasjon. Dette var den nyttigaste diskusjonen eg har hatt på lenge. Som sagt har eg halde meg på utsida av debatten i forkant der ein av grunnane er at eg veit at vi blir overlessa med lite objektiv informasjon.God helg til deg, Knut:)

  • knut riis

   Det er et fristende tilbud, Lizzi, og 96 kroner i timen er en god pris. Legg ut en liste over kjønnssykdommene dine, så jeg bedre kan vurdere saken.

 • audvinl

  «Noko som skremer meg i dette presidentvalet er at kristne er så lettlurte. Berre abort og Israel blir nevnt, er mange klar til å følgja etter for ein kvar pris. Som ein saueflokk som med feil hyrde.» Skriver du, Øygunn Leite Kallevik. Men muslimer har du ikke noe imot! Å kappe hodet av folk, voldta barn og kaste homofile utfor hustak er greit. Steine utro kvinner er vel også noe som faller i din smak. Lettlurt, sier du,
  ja, var det bare alt som skulle til. Er du og barna dine forberedt på krigen mot muslimene som de allerede har eklært mot alle ikke-muslimer? Pass på jentene dine, de er førstevalg som massevoldtektsoffer for unge muslimer. Det kan da ikke være greit!

 • ♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ

  Dette er noe av det mest innsnevra jeg har lest på 5 dager!

  Øygunn er bildet på den som mener noe annet en henne må være rasister og lettlurte. Herregud!

  • Øygunn Leite Kallevik

   Hei! Uansett hyggeleg å ha deg på besøk her:) Fordelen med å skriva er at eg lærer mykje så lenge nokon seier meg imot.

%d bloggers like this: