Eit urørt år er snart klart til å bli tatt i bruk

Foto over: Julekonsert med koret Amazing i Arna kyrkje 2016 Det er ikkje alltid jula blir slik ein har planlagt. Enkelte gonger opplever ein ting som gjer at det er det viktige med jula som blir det viktigaste. Pakkar, stress og julekaker blir nedgradert til noko ein betraktar på avstand, og utan særleg innleving eller […]

Eksamen bør du kanskje ta i Oslo og ikkje i Hordaland?

Er det heilt greitt at det er tilrettelagt for elektroniske hjelpemiddel på eksamen i Oslo og ikkje tilsvarande i Hordaland? Etter å hatt kontakt med diverse styrande instansar, sit eg att som eit måpande spørsmålsteikn. Mitt utgangspunkt var elektronisk ordbok for bokmål og nynorsk. Det viser seg at privatistar i Bergen ikkje har tilgang til elektroniske hjelpemiddel […]

%d bloggers like this: