Elektronisk journaltilgang i aust og vest

Trygve Hillestad skriv i eit debattinnlegg i BT 14. nov 2017 at ingen bør godta at legevaktene og fastlegene ikke har tilgang til journalen din på sykehusene. Pasientane ligg ofte milevis framfor dei som utviklar løysingane og det er bra, det held presset oppe. Helsenorge.no gir tilgang til sjukehusjournal for pasientar i vest og nord. Helsenorge.no […]

%d bloggers like this: