Eit urørt år er snart klart til å bli tatt i bruk

Foto over: Julekonsert med koret Amazing i Arna kyrkje 2016 Det er ikkje alltid jula blir slik ein har planlagt. Enkelte gonger opplever ein ting som gjer at det er det viktige med jula som blir det viktigaste. Pakkar, stress og julekaker blir nedgradert til noko ein betraktar på avstand, og utan særleg innleving eller […]

Sommar

Smilet overmannar meg når eg høyrer summinga av ei fluge. Det tyder sommar. Varme. Då eg var liten var det ikkje varmt heile året. Mange rom var kalde om vinteren. Soverom og gang.  Sommaren var varm. Flugene laga berre lyd når det var varmt. Irritasjon og lukke på same tid. Far min var organist på Nesflaten. Ein minimal stad i Suldal […]

%d bloggers like this: