Eg har alltid vore glad i prestar

Eit lite innlegg i BT 19. januar:) http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Eg-har-alltid-vore-glad-i-prestar-330326b.html For dei som ikkje har tilgang: I ein leiar 28. januar skriv BT: «Gud ut av Grunnloven». Eg har måtta grunna litt på denne. For kva tenkte dei på, desse 112 unge mennene som kom opp med Grunnlova? Deriblant 57 embetsmenn inkludert fleire prestar, og 37 bønder. […]

%d bloggers like this: