Eksamen bør du kanskje ta i Oslo og ikkje i Hordaland?

Er det heilt greitt at det er tilrettelagt for elektroniske hjelpemiddel på eksamen i Oslo og ikkje tilsvarande i Hordaland? Etter å hatt kontakt med diverse styrande instansar, sit eg att som eit måpande spørsmålsteikn. Mitt utgangspunkt var elektronisk ordbok for bokmål og nynorsk. Det viser seg at privatistar i Bergen ikkje har tilgang til elektroniske hjelpemiddel […]

%d bloggers like this: