Eit urørt år er snart klart til å bli tatt i bruk

Foto over: Julekonsert med koret Amazing i Arna kyrkje 2016 Det er ikkje alltid jula blir slik ein har planlagt. Enkelte gonger opplever ein ting som gjer at det er det viktige med jula som blir det viktigaste. Pakkar, stress og julekaker blir nedgradert til noko ein betraktar på avstand, og utan særleg innleving eller […]

%d bloggers like this: