Kva gjer Triumfbogen i Paris?

Foto: June Dalaker Eikefjord

Etter siste dagars hendingar bør kanskje nokon vurdera å flytta triumfbogen til USA for å spara dei for kostnadane ved å byggja noko tilsvarande.
Vi kan vel rekna med at nokon kjem til å krevja eit aldri så lite minnesmerke over seg sjølv. Det skulle jo berre mangla etter ei bragd der ein heilt uventa vinn eit presidentval. Triumfbuen blei påbegynt av Napoléon til ære for seg sjølv og sin hær. Utan samanlikning for øvrig.

Noko som skremer meg i dette presidentvalet er at kristne er så lettlurte. Berre abort og Israel blir nevnt, er mange klar til å følgja etter for ein kvar pris. Som ein saueflokk som med feil hyrde.
Eg er flau på kristenstandens vegne etter at eg har fått med meg kven mange har støtta opp om.

Her i Noreg har vel eit blåbrunt parti hatt same framgangsmåte i ein lengre periode. Eg ser ikkje bort frå at dei har fått litt tips frå våre venner «over there».

Den siste tida har eg lært litt av kvart:

  • Det er ikkje mogeleg å mobba nokon til tap med  å gjera narr av diverse hårfrisyrar. Det tok heller ikkje luven frå Eli Hagen.
  • Kristne er ikkje flinke nok til å testa det dei går for opp i mot Bibelen. Altfor mange tar ting for god fisk så lenge dei blir overtydd av ein leiar dei stolar på. Det kan få store følgjer så lenge det finnest så mange lettlurte kristne.
  • Vår rasistiske tankegang er aukande.
  • Vi skal ikkje undervurdera folk sitt ønske om forandring, uansett kva det måtte kosta.
  • Kvinner ligg fotsatt dårleg an for å kapra verdast mektigaste stilling.
  • Mange er lei av veltalande folk, og likar dei som framstår som ærlege, uansett om det dei seier er totalt på avveie.
  • Det er viktigare at presidentfruer er vakre, enn at dei er intelligente og har evne til å tenkja sine eigne tankar.

God bless America!

Triumfbuen Foto: Hanne Brouwers
Triumfbuen Foto: Hanne Brouwers
Triumfbuen Foto: Hanne Brouwers
Triumfbuen Foto: Hanne Brouwers