Smertehelvete

Bilete: Gravplassen ved Haukeland universitetssjukehus Påskebodskapen får meg til å tenkje gong etter gong. Påske etter påske. Det dukkar alltid opp nye ting å filosofere over. Denne gongen var det “kalken”.  Ein kalk er det begeret som blir brukt til vinen under nattverden. Samstundes ba Jesus i Getsemane om at kalken måtte bli tatt frå […]