Kamelen i rommet

KrF skulle i utgangspunktet gjere eit retningsval og ikkje eit personval. Men, blei det slik? I praksis har kanskje KrF heller gjort eit val mellom to statsministerkandidatar? Det har truleg  ikkje vore like lett for alle å følje Hareide når Støre ville bli svaret. Utanriksminister – ja, helseminister – nei, statsminister – tja. Det er […]

Ein ny vestleg vår?

Altomlitt.no er betrudd av ei sikker kjelde nær Arbeiderpartiet, at det har vore ein uttalt maktkamp i partiet heilt sidan Reiulf Steen og Gro Harlem styrte på sitt verste. At skadelege, ubalanserte seksuelle tilnærmingar har vore godtatt som ein del av denne kulturen, er det vel få som har tvilt på. Det nye i Giske-saka […]

Mitt parti

Forkorta versjon i Bergens Tidene: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/ej8jy/Skulle-onske-partiet-mitt-fanst Mitt parti brukar ikkje kostbar tid på å diskutere kva som er kristne verdiar. Dei viser det i praksis. Dei lovar ikkje noko dei ikkje kan halde, men snakkar om kva dei ynskjer å jobbe for å oppnå. Noko anna er løgn og bedrag. Dei slikkar ikkje nokon på ryggen […]