Kamelen i rommet

KrF skulle i utgangspunktet gjere eit retningsval og ikkje eit personval. Men, blei det slik? I praksis har kanskje KrF heller gjort eit val mellom to statsministerkandidatar? Det har truleg  ikkje vore like lett for alle å følje Hareide når Støre ville bli svaret. Utanriksminister – ja, helseminister – nei, statsminister – tja. Det er […]

Julestemning?

Foto: Mathilde Leite Kallevik @mathildeleite Det er allereie midt i desember og heile min eksistens lengtar etter å skrive. Eg kjem nærare både andre og meg sjølv i desember.  Kanskje det er lysa, kulden, minna? Bodskapet som jula trass alt handlar om? Har du kome i julestemning? » blei eg spurt her om dagen. Eg […]